محصولات به روز است، نیاز ثبت نام نیست (خرید ازاد)

کنترل رطوبت دما سرما گرما +اداپتور و با سیم کشی

کنترلر دیجیتالی همراه اداپتور میباشد

یکی از بهترین کنترلر دما ،سرما،گرما، و رطوبت میباشد با صفحه دیجیتال12 ولتی  ، دو رله ، نمونه تکی امپر پاین این محصول هم موجود که چون در پرورش و سالن کاربرد ندارد اگهی نشده است ، این کنترلر پنلی دیجیتال جزو دسته کنترلر های کارامد در دما و رطوبت است، با برقی کردن شیر بخاری گازی راحت میتوانید قسمت دما را با دو سیم بهش وصل و قسمت دیگر را به دستگاه بخارسرد، رطوبت ساز نصب کنید، چند مدل و توان و قدرت از این موجود که این نمونه برای سالن های و دستگاها پرندگان و گل خانه مناسب میباشد.

این محصول برای راحتی نصب ، با اداپتور و سیم کشی ( 20 سانت سیم کشی شده که میتوانید خود اضافه نمایید .)  در سیم کشی دوستان که مشکل داشتند سیم کشی انجام و ماده ارسال میشود و با نصب سیم های کامل برق و خروجی و ورودی .

کنترل رطوبت گرما سرما سالن پرورش

 

این دستگاه با اداپتور ۱۲ الی ۳۰ ولت هر کدام موجود داشتید قابل راه اندازی و اگر با اداپتور نیاز داشتید میتوانید از گزینه های کادر با اداپتور تهیه کنید. اداپتور 12 ولت دو امپر کامل میباشد

در فروشگاه شیر برقی تبدیل شیر بخاری گازی به برقی و کنترلر و سنسور کنترل تک دما  ) سرما،گرما هم موجود میباشد

مشخصات

عملکردهای محصول عمدتا به دو دسته تقسیم می شوند: عملکرد دما و عملکرد رطوبت.
عملکرد دما به شرح زیر است:
1. تشخیص خودکار حالت کار:
سیستم به طور خودکار حالت کار را با توجه به دمای شروع / دمای توقف تشخیص می دهد.
شروع دما> توقف دما ، حالت خنک کننده ‘C’ ؛ شروع دما <دمای متوقف ، حالت گرمایش ‘H’؛
2. حالت خنک کننده:
هنگامی که دمای شناسایی شده ≥ دمای شروع ، رله روشن می شود ، چراغ قرمز نشانگر روشن است و دستگاه خنک کننده شروع به کار می کند.
هنگامی که دمای متوقف شده دما متوقف می شود ، رله خاموش می شود ، چراغ قرمز نشانگر خاموش است و دستگاه برودتی کار می کند.
3. حالت گرمایش:
هنگامی که دمای شناسایی شده ≤ دمای شروع ، رله روشن می شود ، چراغ قرمز نشانگر روشن می شود و دستگاه گرمایشی شروع به کار می کند.
وقتی دمای متوقف شده دما متوقف شد ، رله خاموش می شود ، چراغ قرمز نشانگر خاموش است و دستگاه گرمایش کار نمی کند.
4. عملکرد تصحیح دما OFE (-10.0 ~ 10.0 درجه سانتیگراد):
اگر سیستم برای مدت طولانی کار کند ، ممکن است انحرافاتی وجود داشته باشد. با این عملکرد اصلاح می شود ، دمای واقعی = دمای اندازه گیری + مقدار کالیبراسیون.
نحوه تنظیم دمای شروع / توقف:
1. در رابط در حال اجرا ، دکمه ‘TM +’ را برای بیش از 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا وارد رابط تنظیم درجه حرارت راه اندازی شوید. این آزمون می تواند پارامترها را از طریق کلید TM + TM تغییر دهد. پس از اصلاح پارامترها ، منتظر بمانید تا 6s به طور خودکار خارج شده و ذخیره شوند.
2. در رابط کاربری ، دکمه ‘TM-‘ را برای بیش از 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا به رابط تنظیم دما متوقف شوید. این آزمون می تواند پارامترها را از طریق کلید TM + TM تغییر دهد. پس از اصلاح پارامترها ، منتظر بمانید تا 6s به طور خودکار خارج شده و ذخیره شوند.

دستورالعمل
عملکرد رطوبت به شرح زیر است:
1. تشخیص خودکار حالت کار:
به طور خودکار حالت کار را با توجه به شروع رطوبت / درجه حرارت متوقف کنید.
شروع رطوبت> توقف رطوبت ، حالت رطوبت زدایی ‘d’؛ شروع رطوبت <توقف رطوبت ، حالت رطوبت ‘E’؛
2. حالت رطوبت زدایی:
هنگام تشخیص رطوبت ≥ شروع رطوبت ، رله روشن می شود ، چراغ نشانگر سبز روشن است و دستگاه رطوبت زدایی شروع به کار می کند.
هنگام تشخیص رطوبت ≤ توقف رله ، رله خاموش می شود ، چراغ سبز نشانگر خاموش است و دستگاه رطوبت زدایی متوقف می شود.
3. حالت رطوبت:
هنگام تشخیص رطوبت – شروع رطوبت ، رله روشن می شود ، چراغ نشانگر سبز روشن است و دستگاه رطوبت ساز شروع به کار می کند.
هنگام تشخیص رطوبت ≥ توقف رله ، رله خاموش می شود ، چراغ سبز نشانگر خاموش است و دستگاه رطوبت سازی کار نمی کند.
4. عملکرد تصحیح رطوبت RH (-10.0 ~ 10.0 درجه سانتیگراد):
اگر سیستم برای مدت طولانی کار کند ، ممکن است انحرافاتی وجود داشته باشد. اصلاح شده توسط این عملکرد ، رطوبت واقعی = رطوبت اندازه گیری شده + مقدار

این محصول برای راه اندازی به یک اداپتور  ۱۲ الی ۳۶ ولت نیاز دارد که میتوانید با اداپتور و بدون اداپتور تهیه نمایید

برای راهنمای کنترلر و تنظیم میتوانید اگر مشکلی داشتید با ارسال شماره سفارش یا نام سفارش دهنده، از واتس اپ راهنمایی بگیرید.

این محصول همراه اداپتور میباشد.

890.000 تومان

موجود

توضیحات

یکی از بهترین کنترلر دما ،سرما،گرما، و رطوبت میباشد با صفحه دیجیتال12 ولتی  ، دو رله ، نمونه تکی امپر پاین این محصول هم موجود که چون در پرورش و سالن کاربرد ندارد اگهی نشده است ، این کنترلر پنلی دیجیتال جزو دسته کنترلر های کارامد در دما و رطوبت است، با برقی کردن شیر بخاری گازی راحت میتوانید قسمت دما را با دو سیم بهش وصل و قسمت دیگر را به دستگاه بخارسرد، رطوبت ساز نصب کنید، چند مدل و توان و قدرت از این موجود که این نمونه برای سالن های و دستگاها پرندگان و گل خانه مناسب میباشد.

این محصول برای راحتی نصب ، با اداپتور و سیم کشی ( 20 سانت سیم کشی شده که میتوانید خود اضافه نمایید .)  در سیم کشی دوستان که مشکل داشتند سیم کشی انجام و ماده ارسال میشود و با نصب سیم های کامل برق و خروجی و ورودی .

کنترل رطوبت گرما سرما سالن پرورش

 

این دستگاه با اداپتور ۱۲ الی ۳۰ ولت هر کدام موجود داشتید قابل راه اندازی و اگر با اداپتور نیاز داشتید میتوانید از گزینه های کادر با اداپتور تهیه کنید. اداپتور 12 ولت دو امپر کامل میباشد

در فروشگاه شیر برقی تبدیل شیر بخاری گازی به برقی و کنترلر و سنسور کنترل تک دما  ) سرما،گرما هم موجود میباشد

مشخصات

عملکردهای محصول عمدتا به دو دسته تقسیم می شوند: عملکرد دما و عملکرد رطوبت.
عملکرد دما به شرح زیر است:
1. تشخیص خودکار حالت کار:
سیستم به طور خودکار حالت کار را با توجه به دمای شروع / دمای توقف تشخیص می دهد.
شروع دما> توقف دما ، حالت خنک کننده ‘C’ ؛ شروع دما <دمای متوقف ، حالت گرمایش ‘H’؛
2. حالت خنک کننده:
هنگامی که دمای شناسایی شده ≥ دمای شروع ، رله روشن می شود ، چراغ قرمز نشانگر روشن است و دستگاه خنک کننده شروع به کار می کند.
هنگامی که دمای متوقف شده دما متوقف می شود ، رله خاموش می شود ، چراغ قرمز نشانگر خاموش است و دستگاه برودتی کار می کند.
3. حالت گرمایش:
هنگامی که دمای شناسایی شده ≤ دمای شروع ، رله روشن می شود ، چراغ قرمز نشانگر روشن می شود و دستگاه گرمایشی شروع به کار می کند.
وقتی دمای متوقف شده دما متوقف شد ، رله خاموش می شود ، چراغ قرمز نشانگر خاموش است و دستگاه گرمایش کار نمی کند.
4. عملکرد تصحیح دما OFE (-10.0 ~ 10.0 درجه سانتیگراد):
اگر سیستم برای مدت طولانی کار کند ، ممکن است انحرافاتی وجود داشته باشد. با این عملکرد اصلاح می شود ، دمای واقعی = دمای اندازه گیری + مقدار کالیبراسیون.
نحوه تنظیم دمای شروع / توقف:
1. در رابط در حال اجرا ، دکمه ‘TM +’ را برای بیش از 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا وارد رابط تنظیم درجه حرارت راه اندازی شوید. این آزمون می تواند پارامترها را از طریق کلید TM + TM تغییر دهد. پس از اصلاح پارامترها ، منتظر بمانید تا 6s به طور خودکار خارج شده و ذخیره شوند.
2. در رابط کاربری ، دکمه ‘TM-‘ را برای بیش از 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا به رابط تنظیم دما متوقف شوید. این آزمون می تواند پارامترها را از طریق کلید TM + TM تغییر دهد. پس از اصلاح پارامترها ، منتظر بمانید تا 6s به طور خودکار خارج شده و ذخیره شوند.

دستورالعمل
عملکرد رطوبت به شرح زیر است:
1. تشخیص خودکار حالت کار:
به طور خودکار حالت کار را با توجه به شروع رطوبت / درجه حرارت متوقف کنید.
شروع رطوبت> توقف رطوبت ، حالت رطوبت زدایی ‘d’؛ شروع رطوبت <توقف رطوبت ، حالت رطوبت ‘E’؛
2. حالت رطوبت زدایی:
هنگام تشخیص رطوبت ≥ شروع رطوبت ، رله روشن می شود ، چراغ نشانگر سبز روشن است و دستگاه رطوبت زدایی شروع به کار می کند.
هنگام تشخیص رطوبت ≤ توقف رله ، رله خاموش می شود ، چراغ سبز نشانگر خاموش است و دستگاه رطوبت زدایی متوقف می شود.
3. حالت رطوبت:
هنگام تشخیص رطوبت – شروع رطوبت ، رله روشن می شود ، چراغ نشانگر سبز روشن است و دستگاه رطوبت ساز شروع به کار می کند.
هنگام تشخیص رطوبت ≥ توقف رله ، رله خاموش می شود ، چراغ سبز نشانگر خاموش است و دستگاه رطوبت سازی کار نمی کند.
4. عملکرد تصحیح رطوبت RH (-10.0 ~ 10.0 درجه سانتیگراد):
اگر سیستم برای مدت طولانی کار کند ، ممکن است انحرافاتی وجود داشته باشد. اصلاح شده توسط این عملکرد ، رطوبت واقعی = رطوبت اندازه گیری شده + مقدار

این محصول برای راه اندازی به یک اداپتور  ۱۲ الی ۳۶ ولت نیاز دارد که میتوانید با اداپتور و بدون اداپتور تهیه نمایید

برای راهنمای کنترلر و تنظیم میتوانید اگر مشکلی داشتید با ارسال شماره سفارش یا نام سفارش دهنده، از واتس اپ راهنمایی بگیرید.

این محصول همراه اداپتور میباشد.

ویژگی های محصول

لوازم

با اداپتور, بدون اداپتور

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت